Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 24. 6. 2020 od 18:00 na Obecním úřadě v Mezilečí. celý text

ostatní | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Kotlíkové dotace

V příloze najdete informace k poslední výzvě na kotlíkové dotace.
celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje

V příloze najdete poděkování hejtmana občanům za podíl při zvládnutí epidemie. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Průzkum spokojenosti s veřejnou dopravou

Vyjádřete svůj názor na veřejnou dopravu v Královéhradeckém kraji v dotazníku.
https://bit.ly/2VOnwmn celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2020

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 29.4.2020 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do první třídy

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Hořičkách proběhne od 15.4. do 28. 4. 2020 bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakládání s odpadem v době virové epidemie

Informace Ministerstva životního prostředí ke způsobu nakládání s odpadem v době virové epidemie. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k ukládání komunálního odpadu na skládky

Po dobu karanténních opatření je zakázán vstup třetích osob do všech areálů firmy Marius Pedersen a.s. a zastaven příjem odpadu od nepodnikajících osob. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Další omezování autobusových a vlakových spojů

Od 30.3.2020 budou omezeny další autobusové a vlakové spoje. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Užitečné informace

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných pomůcek a informace o speciálních stránkách
Hasičského záchranného sboru ČR. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády České republiky

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizových opatření. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Finanční úřad upozorňuje na omezení provozu svých pracovišť i pokladen. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro cestující

Omezení provozu dálkových linek. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmana

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dočasné zrušení úředních hodin

Vážení spoluobčané, úřední hodiny obecního úřadu jsou dočasně zrušeny. Neodkladné záležitosti můžete řešit se starostou telefonicky na č. 608 298 978 nebo elektronicky emailem starosta.mezileci@seznam.cz. Kontakt na účetní 774 894 307. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení nouzového stavu a ochrana vnitřních hranic ČR

Aktuální usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizových opatření. Opatření obecné povahy k ochraně vnitřních hranic a místa určená k překračování hranic s Českou republikou celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení provozu autobusových linek

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dochází v Královéhradeckém kraji od 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí města Česká Skalice

Tajemník Městského úřadu v České Skalici rozhodl o dočasném zrušení úředních hodin. Další informace najdete v příloze. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace Ministerstva školství k vyhlášení nouzového stavu

V příloze najdete informace k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizované doporučení k předcházení nákazy

V příloze najdete informace Krajské hygienické stanice. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Doporučení k předcházení infekce koronaviru

V příloze najdete důležité informace k předcházení šíření infekce koronaviru. celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

V příloze najdete doporučení Krajské hygienické stanice k infekci koronaviru. Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám jednoznačně doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů

12. 2. 2020 byl zahájen prodej známek na svoz komunálního odpadu a výběr poplatků ze psů - platby během února v úředních hodinách ve středu od 18:00 do 20:00. celý text

ostatní | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 5.2.2020

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 5.2.2020 od 18:00 na Obecním úřadě v Mezilečí. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka

Dne 11. 1. 2020 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Pokladnička vydala částku 7 231 Kč. Všem dárcům děkujeme. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro vlastníky lesa

V příloze najdete informaci k finanční pomoci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Ceny vodného a stočného na rok 2020

V příloze najdete ceny vodného a stočného na rok 2020 s odůvodněním navýšení ceny. celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2020

V příloze najdete kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2020. Svozovým dnem zůstává čtvrtek. celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Jak správně třídit odpad

Firma Marius Pedersen a.s. poskytla leták s informací o správném třídění odpadů. celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední