Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 5
poslední

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 2. 2019 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 6.2.2019 od 18:00 na obecním úřadě. celý text

ostatní | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Veřejné projednávání strategického plánu obce

Zveme všechny občany na veřejné projednávání strategického plánu obce ve středu 30. 1. 2019 od 18:00 v kiosku u požární nádrže. celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12.12.2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení na pozici manažera

SO ÚPA vyhlašuje výběrové řízení na manažera projektu Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná dne 31.10.2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí. celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Setkání seniorů a osob pečujících o seniory

Setkání organizuje město Náchod ve spolupráci s Českou Skalicí dne 21. 11. 2018 od 14:00 hodin. Více informací v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz nebezpečného odpadu

Firma Marius Pedersen provede dne 10. listopadu 2018 od 9:45 do 10:10 hod. Stanoviště u firmy Profi - kovo. Odpady nenechávejte bez dozoru. Vyčkejte příjezdu vozidla. Opuštěné odpady nebudou odvezeny. celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Program rozvoje obce Mezilečí na období let 2019 - 2028

Chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028.
celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 26. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 26. 9. 2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Uzavírka III/3045 Hořičky - Lhota pod Hořičkami !!!!!

Z důvodu uzavírky silnice III/3045 mezi Hořičkami a Lhotou pod Hořičkami dojde od pondělí 10. 9. 2018 do 10. 10. 2018 k odklonění spojů mezi Hořičkami a Lhotou pod Hořičkami. Další informace a výlukový jízdní řád jsou vyvěšeny na úřední desce. celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 12. 9. 2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Zákaz odběru povrchových vod do odvolání 1

Zákaz odběru povrchových vod do odvolání

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to
s platností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží.
celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Sousedské posezení

Obecní úřad a SDH v Mezilečí Vás srdečně zvou na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ v sobotu 1. 9. 2018 od 14 hod u požární nádrže v Mezilečí. Můžete se těšit na zábavné odpoledne s hasiči pro děti i dospělé, loutkové divadlo, Boubelky a od 19 hodin zahraje kapela KRVESAY. Přivítáme, pokud sousedské posezení obohatíte svým oblíbeným koláčem vlastní výroby. Občerstvení po celou dobu zajištěno v kiosku celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Pronájem víceúčelového hřiště 1

Pronájem víceúčelového hřiště

Dne 1. 7. 2018 byla zahájena sezóna na obecním víceúčelovém hřišti v Mezilečí. Pronájem možno objednat na č.t. 775 792 302 v penzionu Klídek. Poplatek za 1 hod. je 70,- Kč. celý text

ostatní | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 6. 2018 od 18.00 hod. v zasedaní místnosti obecního úřadu. celý text

ostatní | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Mezilečí a Posadově dne 31. 5. 2018 od 8:00 do 11:00 hod. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Mezilečí pořádá dne 10. 5. 2018
sběr železného šrotu. Připravené staré železo před domem bude po 16. hodině sváženo. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Žernovský bajk

Pozvánka na Žernovský bajk celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2018

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 18. 4. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí. celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Ztratil se pes

Dne 12.3.2018 byla nalezena v Malé Skalici fenka křížence. Pes byl umístěn do kotce městské policie v zahradě pod radnicí na adrese: třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Majitel nebo případní zájemci se mohou hlásit na Městské policii v České Skalici nebo na telefonním čísle 602 450 656. celý text

ostatní | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodej palivového dřeva

Obec Mezilečí nabízí do konce března k prodeji palivové měkké dříví ve čtyřmetrové délce. Cena 500 Kč bez daně + doprava. celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodej známek na svoz komunálního odpadu na rok 2018

Během měsíce února se budou prodávat známky na svoz komunálního odpadu (středa 18:00 - 20:00 hod). Měsíční svoz 900,- Kč; dvouměsíční svoz 600,- Kč. Poplatek za psa pro rok 2018 je 50,- Kč. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6. 1. 2018 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Ochotní dárci věnovali 5 285,- Kč. Děkujeme. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Nový zákaz vstupu do lesa

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Náchodě prodloužil zákaz vstupu do lesa v katastru Křižanov, Mezilečí, Posadov a Proruby od 30. 11. 2017 do 15. 2. 2018. Podrobnosti najdete na úřední desce. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace o nové povinnosti pro prodejce lihu a lihovin

V sekci "Úřední deska" najdete celé znění dopisu Městského úřadu Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad s informací o novele zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Nově vzniká povinnost získat koncesi na prodej lihu a lihovin celý text

ostatní | 29. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Odpověď firmy Vodafon na stížnost

V dokumentech "Úřední deska" naleznete celé znění dopisu, ve kterém se firma Vodafon vyjadřuje ke stížnosti obce na nedostatečné pokrytí signálem. celý text

ostatní | 27. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Nová televize V1

Vážení občané, v naší obci je na Vašich televizích nový televizní program se zpravodajstvím z našeho kraje. Tato televize s názvem V1 je plná dokumentů o přírodě i technice a naladíte ji na klasickou televizní anténu. Pokud televizi naladíte, můžete vyhrát i hodnotné ceny. Info www.VCTV.CZ celý text

ostatní | 2. 11. 2012 | Autor: Správce Webu

Oznámení Ministerstva zdravotnictví

V odkazu úřední deska najdete důležité sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky v souvislosti s otravami metylalkoholem. celý text

ostatní | 21. 9. 2012 | Autor: Správce Webu

Podmínky požární bezpečnosti v období sucha

Hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek z důvodu dlouhotrvajícího sucha. K zajištění požární bezpečnosti je nutné dodržovat povinnosti stanovené v Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002. Text celého nařízení najdete v odkaze "Úřední deska". celý text

ostatní | 9. 7. 2010 | Autor: Správce Webu
první
ze 5
poslední