Obsah

Aktuality

Zprávy

první
ze 5
poslední

Sousedské posezení

Srdečně zveme na Sousedské posezení dne 31. 8. 2019 u požární nádrže v Mezilečí. Začátek v 15:00 hod. Pro děti je připraven skákací hrad, profesionální malování na obličej, zábavné hry. Vystoupí BOUBELKY a od 20:00 zahraje kapela VertigoSakulente. Přivítáme, pokud sousedské posezení obohatíte svým oblíbeným koláčem vlastní výroby. Vstupné zdarma. Po celou dobu je zajištěno občerstvení v kiosku. celý text

ostatní | 14. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Plánované přerušení dodávky elektrické energie

Dne 15. 8. 2019 v době od 8:00 do 19:00 hod
dojde k plánovanému přerušení dodávky
elektrické energie v obci Mezilečí a Posadov

celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 26. 6. 2019 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují zemědělcům a podnikatelům

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje výzvu pro zemědělce, podnikatele, lesní infrastruktura, neproduktivní investice v lesích. Podrobnosti najdete v příloze celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2019

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 15.5.2019 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 3.4.2019 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 2. 2019 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Mezilečí celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 6.2.2019 od 18:00 na obecním úřadě. celý text

ostatní | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Veřejné projednávání strategického plánu obce

Zveme všechny občany na veřejné projednávání strategického plánu obce ve středu 30. 1. 2019 od 18:00 v kiosku u požární nádrže. celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12.12.2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení na pozici manažera

SO ÚPA vyhlašuje výběrové řízení na manažera projektu Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná dne 31.10.2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí. celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Setkání seniorů a osob pečujících o seniory

Setkání organizuje město Náchod ve spolupráci s Českou Skalicí dne 21. 11. 2018 od 14:00 hodin. Více informací v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz nebezpečného odpadu

Firma Marius Pedersen provede dne 10. listopadu 2018 od 9:45 do 10:10 hod. Stanoviště u firmy Profi - kovo. Odpady nenechávejte bez dozoru. Vyčkejte příjezdu vozidla. Opuštěné odpady nebudou odvezeny. celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Program rozvoje obce Mezilečí na období let 2019 - 2028

Chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028.
celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 26. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 26. 9. 2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. celý text

ostatní | 19. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Uzavírka III/3045 Hořičky - Lhota pod Hořičkami !!!!!

Z důvodu uzavírky silnice III/3045 mezi Hořičkami a Lhotou pod Hořičkami dojde od pondělí 10. 9. 2018 do 10. 10. 2018 k odklonění spojů mezi Hořičkami a Lhotou pod Hořičkami. Další informace a výlukový jízdní řád jsou vyvěšeny na úřední desce. celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Mezilečí se koná dne 12. 9. 2018 od 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Zákaz odběru povrchových vod do odvolání 1

Zákaz odběru povrchových vod do odvolání

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to
s platností do odvolání
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží.
celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Sousedské posezení

Obecní úřad a SDH v Mezilečí Vás srdečně zvou na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ v sobotu 1. 9. 2018 od 14 hod u požární nádrže v Mezilečí. Můžete se těšit na zábavné odpoledne s hasiči pro děti i dospělé, loutkové divadlo, Boubelky a od 19 hodin zahraje kapela KRVESAY. Přivítáme, pokud sousedské posezení obohatíte svým oblíbeným koláčem vlastní výroby. Občerstvení po celou dobu zajištěno v kiosku celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Pronájem víceúčelového hřiště 1

Pronájem víceúčelového hřiště

Dne 1. 7. 2018 byla zahájena sezóna na obecním víceúčelovém hřišti v Mezilečí. Pronájem možno objednat na č.t. 775 792 302 v penzionu Klídek. Poplatek za 1 hod. je 70,- Kč. celý text

ostatní | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 6. 2018 od 18.00 hod. v zasedaní místnosti obecního úřadu. celý text

ostatní | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Mezilečí a Posadově dne 31. 5. 2018 od 8:00 do 11:00 hod. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Mezilečí pořádá dne 10. 5. 2018
sběr železného šrotu. Připravené staré železo před domem bude po 16. hodině sváženo. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Žernovský bajk

Pozvánka na Žernovský bajk celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2018

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 18. 4. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mezilečí. celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Ztratil se pes

Dne 12.3.2018 byla nalezena v Malé Skalici fenka křížence. Pes byl umístěn do kotce městské policie v zahradě pod radnicí na adrese: třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Majitel nebo případní zájemci se mohou hlásit na Městské policii v České Skalici nebo na telefonním čísle 602 450 656. celý text

ostatní | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodej palivového dřeva

Obec Mezilečí nabízí do konce března k prodeji palivové měkké dříví ve čtyřmetrové délce. Cena 500 Kč bez daně + doprava. celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodej známek na svoz komunálního odpadu na rok 2018

Během měsíce února se budou prodávat známky na svoz komunálního odpadu (středa 18:00 - 20:00 hod). Měsíční svoz 900,- Kč; dvouměsíční svoz 600,- Kč. Poplatek za psa pro rok 2018 je 50,- Kč. celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6. 1. 2018 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Ochotní dárci věnovali 5 285,- Kč. Děkujeme. celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první
ze 5
poslední