Obsah

Obce

Posadov


Obec tvoří dvě místní části Mezilečí a Posadov. Z pohledu historických pramenů je "starší" Posadov, který se připomíná dne 25.7.1367. Ten den vydal Nevlas ze Skalice listinu, kterou kostelu sv. Bartoloměje v Zálesích (dnešní součást Batňovic) daroval ves Posadov s platem 3 kop a 2 1/2 groše a ve Výrově plat ze dvou lánů 1 kopu a 58 grošů. Platy a ves Posadov byly poskytnuty knězi Jakubovi k sloužení dvou zádušních mší týdně a ke zřízení jednoho kaplana, kterého má farář živit.

O historických majitelích Posadova a o příslušnosti vsi ke konkrétnímu panství víme velmi málo. Je zřejmé, že na konci 18. století byl Posadov součástí komorního panství Žireč. Lze sledovat osudy Žirče a dohadovat se, že snad stejné měl i Posadov. Žireč drželi od roku 1635 jezuité, jimž panství daroval císař Ferdinand III.

V roce 1890 tvořilo ves Posadov 19 domů s 96 obyvateli české národnosti. Ves povstala na místě zrušeného dvora. Připojena byla do Hořiček.

Dnes je v Posadově trvale hlášeno 14 obyvatel.