Obsah

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Mezilečí,

sídlo: Mezilečí 77, 552 05  Hořičky, IČ: 00654019, DS: dfza6jq, telefon: 491 491 115, e-mail: obec.mezileci@tiscali.cz

Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz,

tel.730 510 371