Menu
Obec Mezilečí
ObecMezilečí

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Tento dokument informuje, jak obec Mezilečí zpracovává osobní údaje občanů, účastníků řízení, klientů a dalších fyzických osob, s kterými přijde do styku jako správce osobních údajů v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce

2. Kontaktní údaje pověřence ochrany osobních údajů

Obec Mezilečí zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence:

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci.  Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů je v případě obce Mezilečí  ojedinělým právním důvodem.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení doby uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • ProporcionalitaJsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
 • Odpovědnost

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje. Např. případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

7. Doba uložení osobních údajů

Veškeré dokumenty, které byly obci Mezilečí doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád.

8. Zdroj zpracovaných osobních údajů

Obec Mezilečí získává osobní údaje občanů,  s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

 1. osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)
 2. osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)
 3. z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík atd.)
 4. obec Mezilečí neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě.

9. Práva subjektu údajů

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů (fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
 • zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
 • dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou. Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Bližší informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

10. Další informace ke zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných obcí Mezilečí, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně.

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách obce Mezilečí

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných obcí Mezilečí Obec Mezilečí nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Mezilečí plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Co jsou to cookies?

Na internetových stránkách www.mezileci.cz jsou používány soubory „cookies“. Soubory „cookies“ jsou krátké textové soubory, které webový server internetových stránek vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte a uloží je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil. Pomocí cookies měříme například, jak dlouho se na stránkách zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Druhy cookies

 1. podle využití webových domén
  • Cookies první strany – malý textový soubor cookie je uložen pomocí skriptu, který běží na dané webové doméně (webové stránky obce). Takové cookie se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů.
  • Cookies třetí strany – cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné webové domény. Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.
 2. podle trvanlivosti
  • Dočasné cookies („session cookies“) umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Dočasná cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy internetový prohlížeč zavřete.
  • Dlouhodobé cookies („persistent cookies“) zůstávají v počítači uloženy déle či do doby, kdy je ručně neodstraníte z internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies umožňují internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.

Internetové stránky obce Dolní Radechová používají pouze dočasné cookie/ cookie první strany.

Přehled používaných cookies na stránkách obce Mezilečí

 • Název: PHPSESSID                                                                                                     
 • Druh: Cookie první strany
 • Účel použití: Identifikátor vaší aktuální relace v PHP
 • Doba expirace: dočasné cookie
 • Kdo má přístup k jejím informacím: pouze aktuální webový server

Právní důvod používání cookies

Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookies nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Mezilečí není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Filip

Zítra má svátek Valdemar

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Územní plán

uzemni plan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakt

Adresa

Mezilečí 77
552 05 Hořičky

Kontaktní spojení

Telefon: 
+420 491 491 115

E-mail: 
obec.mezileci@tiscali.cz

Datová schránka: dfza6jq

Úřední hodiny

Středa
18:00 - 20:00

více zde

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:58
TÝDEN:522
CELKEM:202906

nahoru

Obec Mezilečí
Obec Mezilečí
Obec Mezilečí